Cousteau is gesloten. We danken al onze gasten die ons met hun bezoek hebben vereerd.

Cousteau Bistrobar

Privacy Statement voor bezoekers van de website Cousteau Egmond

Cousteau Egmond respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website, gaat u ermee akkoord dat Cousteau Egmond uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

MenukaartReserveren

1. Verzamelen van persoonsgegevens

De website van Cousteau Egmond kunt u bezoeken zonder Cousteau Egmond informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om u toegang te verschaffen tot besloten informatie voor abonnees, maar ook om met u te corresponderen, dan wel een inschrijving voor een evenement te verwezenlijken. In deze gevallen, zullen wij u vragen de voor die actie relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.

Gegevens met betrekking tot uw klik- en gebruiksgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

2. Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Cousteau Egmond gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het opgeven van een bestelling of een andere actie, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van uw aanvraag. Daarnaast kunnen uw gegevens door Cousteau Egmond gebruikt worden om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren over relevante producten en/of diensten van Cousteau Egmond en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Cousteau Egmond.

Cousteau Egmond geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Cousteau Egmond. Neem hiervoor contact op via, info@cousteauegmond.nl of schriftelijk: Cousteau Egmond, t.a.v. administratie, Boulevard 2a,1931 CJ Egmond aan Zee.

3. Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Cousteau Egmond en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Cousteau Egmond. Dit wordt middels een duidelijk zichtbare melding kenbaar gemaakt bij alle formulieren op de website. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via of schriftelijk: Cousteau Egmond, t.a.v. administratie, Boulevard 2a,1931 CJ Egmond aan Zee. Het is ook mogelijk dat u op een andere wijze (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) er expliciet mee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, offertes, aanbiedingen en acties van Cousteau Egmond.

4. Bewaartermijn gegevens

Cousteau Egmond bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht.

5. Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail, telefonisch), kunt u contact opnemen via info@cousteauegmond.nl of schriftelijk: Cousteau Egmond, t.a.v. administratie, Boulevard 2a,1931 CJ Egmond aan Zee

6. Beveiliging

Cousteau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cousteauegmond.nl.

7. Cookies

Cousteau Egmond maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Cousteau Egmond de gebruiker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

8. Wijzigingen

Cousteau Egmond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Raadpleeg daarom regelmatig deze Privacy Policy voor het privacybeleid van Cousteau Egmond.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Pin It on Pinterest

Share This